آیا شما با یک پرونده جنایی(کیفری) در آلمان روبرو هستید و و مرتکب جرمی نیستید و یا آنچه به آن متهم شده اید درست نمی باشد؟ نامه ای از پلیس ، وکیل دادگستری (دادستانی) یا دادگاه دریافت کرده اید؟ لطفا با یک وکیل مشورت کنید. مستقیماً با پلیس قرار ملاقات نگذارید. برای حفظ حقوق خود ، به یک وکیل اجازه دهید از شما دفاع کند. ما موارد زیادی را مشاهده کرده ایم ، که مشتریان شوکه شده اند و فکر می کنند که باید پرونده را خیلی سریع مختومه کنند. در این وضعیت بسیاری از حقوق قانونی موکل از دست خواهد رفت. پرونده های جنایی باید بسیار جدی گرفته شوند. موارد مطرح شده در گواهی رفتار خوب ( عدم سو پیشینه ) پیامدهای منفی برای آینده دارد. همچنین می تواند در فرودگاه ، هنگامی که می خواهید به جمهوری فدرال آلمان وارد شوید ، یا در اداره مهاجرت ، هنگامی که می خواهید اجازه اقامت دریافت کنید یا اجازه اقامت خود را تمدید کنید ، به مشکلات زیادی منجر شود.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.