سید احمدعلی یزدانبخش ، وکیل دادگستری آلمان عضو ( موارد زیر )می باشد.  

 

عضو و بنیانگذار Deutsch Iranische Wirtschaftskanzlei und Anwälte

 

 عضو کانون وکلا

 

 

 عضو انجمن وکلای دادگستری آلمان (Mitglied der Bundesrechtsanwaltskammer)

 

 عضو کانون وکلای برلین (Mitglied der Rechtsanwaltskammer Berlin)

 

 عضو لیست حقوقدانان جمهوری فدرال آلمان در تهران

 عضو وکلا لیست اتاق بازرگانی و صنایع آلمان ایران