هر سال شرکت مشاوره Henley & Partners یک رتبه بندی از گذرنامه ها منتشر می کند ، که نشان می دهد گذرنامه ها چقدر آزادی سفر دارند. در شاخص گذرنامه 2021 ، آلمان مجدداً در رتبه بالا قرار گرفته است. گذرنامه آلمان یکی از گذرنامه هایی است که می توانید با آن از بیشترین آزادی سفر در سال 2021 در سراسر جهان برخوردار شوید. آلمان به همراه کره جنوبی در رده سوم قرار دارند .ژاپن در رده بالای جدول رتبه بندی فعلی قرار دارد و سنگاپور در مکان دوم می باشد. فهرست گذرنامه Henley ، که تا سال 2017 فهرست محدودیت ویزا نامیده می شد ، براساس داده های انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی (IATA) ساخته شده است. انجمن مذکور برای این منظور ، تجزیه و تحلیل می کندکه چگونه آزادانه و بدون مانع از مقررات ویزا و محدودیت های ورود شهروندان یک کشور می توانند به لطف گذرنامه خود در سراسر جهان حرکت کنند.

نتیجه: آلمانی ها مانند شهروندان کره جنوبی می توانند در حال حاضر وارد 189 کشور شوند بدون اینکه از قبل درخواست ویزا کنند. فقط شهروندان ژاپنی و سنگاپوری می توانند به ترتیب به 191 و 190 کشورهای بیشتری بدون ویزا سفر کنند. بنابراین منطقی است که برای دریافت تابعیت آلمان اقدام کنید ، اگر شرایط قانونی دارید ، به این معنی که شما از نظر قانونی اقامت قانونی در آلمان دارید یا چندین سال در آلمان اقامت ، زندگی و کار کرده اید؟ یا با یک تبعه آلمان ازدواج کرده اید ، یا فرزند شما در آلمان متولد شده است ، یا فرزند یک شهروند آلمانی متولد ایران است؟ تعداد زیادی حالت وجود دارد که “Staatsangehörigkeitsgesetz” (قانون تابعیت فدرال آلمان) قابل اجرا است. اجازه دهید پرونده شما توسط وکیل دادگستری آلمان سید احمد-علی یزدانبخش ، که تجربه بسیاری از دادرسی های تابعیت موفق را دارد بررسی شود.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.