علامت تجاری خوب علاوه بر تاثیر گذاری بر تصمیمات تجاری ، نشان دهنده معتبر بودن یک شرکت است. از طرف دیگر باید توجه کنید که یک ایده تجاری خوب باید حفظ و نگهداری شود. فقط قبل از اینکه شخص دیگری آن را استفاده کند خوب است. مواردی را مشاهده کرده ایم که کسی ایده خوبی داشته است و از دوستی در مورد نظر خود سوال کرده است و آن دوست علامت تجاری را به نام خود ثبت کرده و پس از آن ادعای خسارت برعلیه مخترع مطرح کرده است. از آنجا که یک علامت تجاری در اقتصاد مدرن دارای ارزش بالایی است ، استفاده از مارک تجاری شخص دیگری پیامدهای بزرگی برای مالک و همچنین جامعه ای که اعتقاد به صداقت به مالک ، فروشنده ، تولید کننده ، خدمات “واقعی” دارند ،در بردارد. برای جلوگیری ازوجود محصولات “جعلی” در جامعه ، علامت تجاری یک ابزار رسمی قانونی برای دفاع از حقوق مالکان و اعتماد جامعه است. در جمهوری فدرال آلمان مقام مسئول “Deutsches Patent und Markenamt” می باشد . شما باید آگاه باشید که کدام نوع ثبت ،بهترین شکل ثبت علامت تجاری شما است ، آیا این علامت تجاری باید” کلمه تجاری ” ” تصویر تجاری و “یا” تصویر و کلمه تجاری “باشد؟ از طرف دیگر مهم است که بدانید کدام Nizza-Classification باید برای علامت تجاری در نظر گرفته شود.این امر در دفاع از حق علامت تجاری شما و ایجاد اعتماد در دنیای تجارت پیامدهای عظیمی به همراه دارد. دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا (EUIPO) که مقر آن  در آلیکانته می باشد مقام مسئول ثبت علامت تجاری در اتحادیه اروپا است. ما تجربه ثبت علائم تجاری در جمهوری فدرال آلمان و همچنین در اتحادیه اروپا را داریم.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.