اگر می خواهید از پرونده شما دفاع کنیم ، باید برای ما موارد زیر را ارسال کنید :

1-گذرنامه شما

2-تمام صفحات نامه رد ویزا(لطفا آن را کاملا اسکن کنید)

3-اطلاعات مربوط به تاریخی که نامه رد ویزارا دریافت کرده اید

4-یک اطلاعات کلی  در مورد دلایل درخواست شما

5-کلیه مدارکی که به سفارت ارسال کرده اید

بعد از اینکه  اولین بررسی را انجام دادیم ، بطور کلی در مورد شانس پرونده شما را مطلع خواهیم کرد. لطفا توجه داشته باشید که در موارد حقوقی هیچ تضمینی برای نتیجه دادن نمی توان داد. ما در مورد پرونده شما کار حرفه ای را تضمین می کنیم ، اما نتیجه نمی دهیم،این خلاف قانون است.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.