بدلیل وجود چندین قانون مهاجرت مختلف در این زمینه ، لطفا مطالب ما را در مورد قوانین مهاجرت آلمان در وب سایت ما بخوانید

ما در زمینه پشتیبانی از مشتریان خود در زمینه دریافت Blue Card طبق ماده 18bAufenthG§ تخصص داریم ، به ویژه مقررات مربوط به درخواست سریع طبق ماده 81aAufenthG§ ، ویزای مهارت کارگر ، ویزای دارای صلاحیت بالا

– اگر می خواهید برای کار در آلمان جستجو کنید ، مطابق ماده 20AufenthG§ و قانون سابق  18AufenthG§ این امکان را دارید که برای این ویزا اقدام کنید.

شانس دریافت این نوع ویزا در حال حاضر بسیار کم است ، زیرا از طرفی باید مدت طولانی در لیست انتظار سفارت بمانید واز طرف دیگر نیز می توانید سعی کنید کاررا از درون کشور خود پیدا کنید. اولویت در حال حاضر با کسانی است که قبلاً کاری پیدا کرده اند و این باعث جذابیت این ویزا نمی شود و طرفداران چندانی ندارد..

خدمات ما در این زمینه اتصال پرونده شما به آژانس معتبر کاریابی آلمان است که در جمهوری فدرال آلمان واقع شده و قبلاً بسیاری از شهروندان ایرانی را به کارفرمایان آلمان متصل کرده اند..

پس از یافتن شغل ، ما در زمینه دریافت پروسه ویزا کار خواهیم کرد که شامل مکاتبات با مقامات لازم در جمهوری فدرال آلمان و سفارت آلمان در تهران است.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.