مهاجرت شغلی (§18AufenthG§ & BeschV )

ماده‌ی AufenthG 18§ به ایرانیانی که قصد مهاجرت دارند این امکان را می‌دهد تا به عنوان کارگر ماهر مهاجرت کنند. موکل به محض ورود به آلمان شاغل خواهد بود. مهاجرت شغلی از طریق ماده 18AufenthG§ کلی‌تر از ماده 18b§ بوده و بستگي به نوع شغل دارد. بنا به ویژگی شغل و این که آیا اجازه‌ اداره کاری آلمان  فدرال (Bundesagentur für Arbeit) مورد نیاز است یا خیر، متفاوت خواهد بود. اگر اجازه‌ی آژانس کاری فدرال مورد نیاز باشد، آن آژانس باید بررسی انجام دهد. در این بررسی تمامی افراد بیکار در آلمان و اتحادیه‌ی اروپا که می‌توانند این فرصت شغلی را پر کنند در نظر گرفته خواهند شد و داراي اولويت ميباشند، که این امر پیچیده‌ای خواهد بود. اما اگر اجازه‌ی آژانس کاری فدرال مورد نیاز نباشد، آن گاه این فرصت شغلی به هر فرد ایرانی که بتواند آن کار را انجام دهد، داده خواهد شد. ورزشکاران حرفه‌ای و یا هنرمندان و مدل‌ها می‌توانند در آلمان اجازه‌ی اقامت دریافت کنند، به شرط آن که پروانه‌ی حرفه‌ای مورد قبول و معتبر از یک سازمان و یا مؤسسه‌ی شناخته شده داشته باشند و شغلی با درآمد مشخص به آن‌ها پیشنهاد گردد.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.