ویزای شما  تایپC یا D توسط سفارت آلمان در تهران ، دبی ، کوالالامپور یا کشور دیگری رد شده است؟ شما معتقدید که تصمیم صحیح نبوده و باید علیه آن اقدامی انجام دهید؟ آقای یزدانبخش به عنوان وکیل مسلط بر قوانین مهاجرتی آلمان و اشراف کامل بر آنها در بسیاری از پرونده هایی که رده شده اند موفق شده اند  و در اغلب موارد خود نتایج مثبت گرفته است.

هنگام رد شدن ، مهم است که نامه رد را با دقت بخوانید. این نامه را دور نریزید. تاریخ دریافت این نامه را در بالای نامه بنویسید. چون در روند رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مهم است. در بسیاری از موارد ، قسمت آخر نامه باید “Rechtsbehelfsbelehrung” باشد ، که به معنای اطلاعاتی در مورد نحوه تجدیدنظر قانونی است. در موارد عادی ، زمان درخواست تجدیدنظر 1 ماه پس از دریافت نامه رد ویزا می باشد ، بنابراین وقت زیادی ندارید.

لطفاً اشتباه نکنید که فوراً درخواست تجدیدنظر بنویسید. این مفید نخواهد بود شما باید دریابید که دلایل رد چیست و خلاف آن را اثبات کنید.این کار را به آقای یزدان بخش وکیل رسمی دادگستری آلمان بسپارید.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.