کارت آبی اتحادیه‌ی اروپا، 18bAufenthG§

کارت آبی اتحادیه‌ی اروپا سند اقامت قانونی است که توسط عضوی از اتحادیه‌ی اروپا برای اجازه‌ی اقامت قانونی اتباع کشور ثالث به منظور اشتغال سودده و پر منفعت صادر می‌گردد. برنامه‌ی کارت آبی به ابتکار اتاق فکر بروگل ابداع گردید، که مشابه کارت سبز (گرین کارت) آمریکا و مربوط به رنگ آبی پرچم اتحادیه‌ی اروپا است. کارت آبی اتحادیه‌ی اروپا بر اساس دستورالعمل 2009/5،/EC بوده و هدف آن این است که اتباع کشورهای ثالث که واجد شرایط عالی هستند در اروپا بمانند. در آلمان ماده‌ی مربوط 18bAufenthG§ می‌باشد. اگر فرد ایرانی مدرکی دانشگاهی از آلمان و یا مدرک معتبر خارجی و یا مدرک دانشگاهی خارجی معادل مدرک آلمانی و یا مطابق حکم بند 2، پنج سال سابقه‌ی کاری و ویژگی‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشد مشمول این قانون خواهد بود. شرایط دیگری نیز برای احراز این شرط وجود دارد، که باید در طول مشاوره تعیین گردد. مشاغلی در جمهوری فدرال آلمان تحت عنوان شغل‌های دارای کمبود وجود دارد که برای کارت آبی مناسب است. نکته‌ی جالب در مورد کارت آبی آن است که پس از 22 تا 23 ماه می‌توان اجازه‌ی اقامت دائم دریافت نمود. پس از ماده‌ی 18cAbs.3§ این سریع‌ترین راه برای اخذ اقامت دائمی است.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.