تمرکز دفتر حقوقیدیوانسید احمد علی یزدانبخش حقوق عمومی و خصوصی آلمان برای موکلین ایرانی است. از طرف دیگر، به سرمایه گذاران آلمانی برای سرمایه گذاری در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ایران ( نيروي خورشیدی، جلوگيري ازهدر رفتن انرژی، نيروي بادی، نيروگاه گاز و انرژی، غذا و دارو  مشورت داده   می‌شود.

درباره موارد خاص با وکلای آلمانی ما در تهران مشورت فرماييد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.