سرمایه گذاری در آلمان به عنوان خود اشتغالی، منطبق با  21AufenthG§ (قانون اقامت آلمان)

طبق قانون  21AufenthG§  یک شهروند ایرانی می‌تواند از طریق خود اشتغالی اجازه‌ی اقامت اخذ کند، به شرط اینکه:

(1) سود اقتصادی و یا نیاز منطقه‌ای در جمهوری فدرال آلمان وجود داشته باشد،

(2) آن فعالیت به گونه‌ای باشد که بتوان از آن اثرات مثبت بر اقتصاد انتظار داشت و

(3) تأمین مالی از طریق ایجاد سرمایه و یا تعهد وامی تضمین گردد.

در زمان ارزیابی پیش نیاز‌های مطابق ماده‌ی 21 قانون اقامت آلمان بند اول به خصوص کاربرد دارد، و این نکته‌ی اساسی را در طی ساعات مشاوره با وکلای آلمانی در تهران به موکلان خود یادآوری می‌نماییم. میزان سرمایه گذاری برابر مقررات قانوني در اين زمينه است. سابق بر این، مبلغ 250،000 یورو تعیین شده بود. اما در حال حاضر این مبلغ از قانون مهاجرت حذف شده و سرمایه گذاری با مبالغ بسیار کمتر نیز امکان پذیر است. مهم است که کسب و کار مورد نظر سودده باشد. کسب و کار جعلی و یا خرید ملک در آلمان کافی نیست. کدام تجارت سودده است و بهترین راه برای شما کدام است؟ این مطلب در ابتدا به یک سؤال مقدماتی بستگی دارد:

توانایی‌های شما و قدرت مالیتان تا چه میزان است؟ آیا ویژگی‌های خاص و یا تجارب ویژه‌ای دارید؟ برای یک متخصص IT (فناوری اطلاعات) کار هوشمندانه و یا قابل قبولی نیست که رستوان بزند، در حالی که اقتصاد آلمان به متخصصان فناوری اطلاعات (IT) نیاز دارد. ما باید با همكاري يكديگر محوریت مهاجرت شما را بسازیم. از قوانین مهاجرت مربوط به کسب و کار در آلمان نمی‌توان توقع یک نسخه‌ی کلی برای همه داشت. مهاجرت یک موضوع خاص است که بستگی به فرد/متقاضی خاص می‌تواند برای جمهوری فدرال آلمان مثمر ثمر باشد.

برنامه‌ی خاص VIP (افراد ویژه)

اگر شما گردش ماهانه‌ی بالا در حساب بانکی خود و درآمد بالا دارید، لطفاً وکلای ما را در جریان وضعیت خود بگذارید، چرا که آن‌ها می‌توانند راهی برای اجازه‌ی اقامت شما پیشنهاد کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.