آیا والدینی که نیاز به مدرک زبان دارد هنوز در ایران هستند؟ وی چطور می‌تواند درخواست اقامت دهد و حداقل مقررات برای پیوستن به خانواده در آلمان چیست؟

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.